Άλλες 15 ημέρες για το νόμο Κατσέλη

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σκέφτεται να χορηγήσει παράταση 15 ημερών σε οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση για την προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων μέσω του λεγόμενου νόμου Κατσέλη, αλλά δεν έχουν ακόμη ενημερώσει τα προσωπικά τους δεδομένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η προθεσμία για την ενημέρωση των δεδομένων τους είναι το τέλος Ιουνίου και οι πηγές λένε ότι μέσω της επέκτασης 15 ημερών οι δανειολήπτες θα έχουν την τελική ευκαιρία να υποβάλουν εκ νέου την ηλεκτρονική τους αίτηση.

Οι ενημερώσεις προσωπικών πληροφοριών αφορούν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης προστασίας στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, ώστε οι δανειολήπτες να διασφαλίζουν την προστασία τους σύμφωνα με το νόμο που είχε αρχικά εισαχθεί από την πρώην υπουργό οικονομίας. Αυτός ο νόμος έχει πλέον αντικατασταθεί από τη νομοθεσία για την αναδιάρθρωση του χρέους και την παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας (δηλαδή τον κωδικό πτώχευσης).

Υπήρχαν συγκεκριμένες προθεσμίες για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, ξεκινώντας από τα τέλη Ιανουαρίου και λήγοντας στα τέλη Ιουνίου, ανάλογα με το πότε είχε υποβληθεί η αρχική αίτηση. Πηγές αναφέρουν ότι η παράταση που θα χορηγηθεί θα αφορά όλες τις περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το πότε ήταν η προθεσμία τους.