Φεβρουάριος 2019

Για επιβλαβή σκευάσματα αδυνατίσματος εφιστά την προσοχή ο ΕΟΦ

Η αγορά των σκευασμάτων αδυνατίσματος και των συμπληρωμάτων διατροφής είναι πολύ μεγάλη, κυρίως λόγω της ανάγκης μας για αρτιότητα σώματος τόσο εσωτερικά όσο και κυρίως εξωτερικά. Μια ανάγκη που μεγεθύνεται λόγω των αυστηρών κοινωνικών προτύπων που “επιβάλλουν” ένα καλλίγραμμο γυμνασμένο σώμα και τροφοδοτείται από μια τεράστια αγορά η οποία διευρύνεται ακόμα περισσότερο μέσω της εναλλακτικής των ιντερνετικών αγορών. Σε αυτήν την τόσο αχανή αγορά σκευασμάτων και συμπληρωμάτων είναι λογικό να διακινούνται και προϊόντα ακατάλληλα με βλαπτικές, παράνομες ουσίες.