Μάρτιος 2019

Ιδιαίτερη προσοχή στην “πατρίδα” του γάλακτος συστήνει ο ΕΦΕΤ.

Το γάλα αποτελεί τρόφιμο ευρύτατης κυκλοφορίας λόγω της ουσιώδους παρουσίας του στην καθημερινή διατροφή βρεφών, παιδιών, εφήβων αλλά κι ενηλίκων.

ΑΗΦΗ: Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, έρχεται και εγείρει ανησυχίες.

Η δημιουργία του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας αποτελεί προτεραιότητα του υπουργείου Υγείας στα πλαίσια της μεταρρύθμισης στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαζί με τον θεσμό του οικογενειακού γιατρού. Πρόκειται για έναν ηλεκτρονικό φάκελο που θα ενεργοποιείται από τον οικογενειακό γιατρό που έχει κάθε ένας επιλέξει, αλλά θα μπορεί να ενεργοποιείται από κάθε πιστοποιημένο από το σύστημα αρχειοθέτησης του ΑΗΦΥ γιατρό, παθολόγο, γενικό γιατρό ή παιδίατρο. Κύριος στόχος της δημιουργίας του ΑΗΦΥ είναι η πλήρης κι οριστική κατάργηση των βιβλιαρίων υγείας.