Απρίλιος 2019

Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου από το Αστεροσκοπείο Αθηνών για το ολοένα αυξανόμενο θερμικό στρες των πόλεων

Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείπου Αθηνών διεξήγαγε μια έρευνα γύρω από τους κινδύνους που διατρέχουν οι κάτοικοι της Αθήνας και των μεγάλων αστικών κέντρων γενικότερα, τα αποτελέσματα της οποίας είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά. Συγκεκριμένα μελέτησαν τη μεταβολή των επιπέδων του θερμικού στρες τα τελευταία πενήντα χρόνια στην Αθήνα από τον ερευνητικό σταθμό του Θησείου. Τα αποτελέσματα τους ανακοινώθηκαν στο διεθνές συνέδριο Γεωεπιστημόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη.